Rein Lae Solberg

*RoseExperten   
KONSULENTFIRMA FOR ROSER   
Foretaksnr: 977 076 129 MVA
Rein Lae Solberg, Råde Torg 19, 1640 Råde, Norway
mobil 47+920 94 902
**E-mail: rein@roserein.no  

(Råde ligger mellom Fredrikstad og Moss)

 


RoseExperten er et firma som baserer seg på kunnskap om roser. Leder og eier av firmaet er Rein Lae Solberg som har over 30 års erfaring med roser, nasjonalt og internasjonalt.  
Flere planteskoler/utsalg bruker RoseExperten.  Råd og veiledning om roser til private og anleggsgartnere.
Hjemmesiden www.roserein.no.no, inneholder mye informasjon og oppdateres jevnlig.

Rosebilder og Roseskilt
Jeg har tatt flere tusen bilder av roser i de siste 30 årene. Som regel slik at rosenes egenskaper kommer frem på bildet. F.eks er det ikke typisk å ha en blomst av en klaserose på et bilde. En klaserose skal vise flere blomster på  bildet! Mange miljøbilder. Spør etter disse.
Fra hovedsiden er det linker inn til kataloger og bildegallerier. Du  finner  frem til mange rosebilder som du kan se på.  Bildene er egnet for magasiner, ukeblader og rosekataloger, etc.

Bilder hentet fra hjemmesiden kan ikke brukes uten min tillatelse.


Laminerte skilt for bl.a. planteskoler er det stor etterspørsel etter. Skiltene er solide i plastlaminat 120my og lages i A5 stående eller liggende uten ekstra omkostninger. Din egen logo kan settes på i farger mot et lite tillegg.  Noe av det viktigste er at teksten beskriver rosen (sorten/arten) på en riktig måte. Det kan RoseExperten!  Det er nå over 1500 forskjellige rosebilder å velge mellom.

Rosesalg
RoseExperten vil alltid gjøre sitt ytterste for å skaffe kundene de rosene de ønsker. Han vil også kunne gi råd om alternative sorter. Vær tidlig ute med bestillingen. Hjemmesiden inneholder informasjon om de rosene som selges, priser, åpningstider, etc.

* Domene RoseExperten ble overført til Lundeby Gartneri i februar 2015. De fortsetter å selge kvalitetsroser, og har et meget stort utvalg av moderne roser. Se www.lundebygartneri.no

** ny epost til Rein lae Solberg rein@roserein.no

 

 


Rein Lae Solberg er født i 1935. Han har tjenestgjort i Luftforvaret i nesten 40 år som navigatør, pilot og stabsoffiser (7500 timer i luften). Han ble pensjonist i 1994. Bor i Råde i Østfold, ca 70 km sydøst for Oslo. Hans skotske kone, Nan, døde i 2005. De har tre barn og 5 barnebarn.
Rein Lae Solberg begynte med roser som hobby i 1977 i San Antonio, Texas. Grunnla Norsk Roseforening i 1982 og har fungert som valgt leder for foreningen i 12 år.
Redaktør for Rosebladet, foreningens medlemsblad, i mange år. Medredaktør for Roseforeningens Sortsliste med fargebilder og beskrivelse av ca 390 forskjellige sorter/arter. Den kom ut i 1995.
Fotografering er en annen viktig hobby som han har holdt på med i mange år. Naturbilder, og spesielt bilder av blomster og roser har det blitt mange av. I hagen på Solbakken er det ca 130 forskjellige sorter roser.

I 1994 etablerte han sitt eget firma "RoseExperten" (The RoseExpert). Firmaet utfører foredrag om roser med lysbilder, dagseminar, skriver artikler, leier ut/selger rosebilder, lager laminerte roseskilt for planteskoler, oversetter artikler og bøker fra engelsk. I tillegg utfører firmaet konsulentoppdrag for hage-eiere og landskapsarkitekter o.l. vedr. bruk av roser i hager og anlegg. Firmaet RoseExperten selger også roser, se hjemmesiden. Norges største spesialiserte roseutsalg.

Han har vært Visepresident i Verdensorganisasjonen for Roseforeninger  (WFRS) fra 1997 til 2003.
Internasjonalt har Solberg vært rosedommer i forskjellige prøvehager. Han har fra 1991 til 1999 evaluert alle nye roser i Tomb Rosehage, Råde, og regnet ut resultatlisten. Tomb Rosehage er Norges største i moderne/nye roser.

Han har også vært brukt som gjesteforeleser ved Norges Landbrukshøgskole på Ås.
Han har sittet i formannskap og kommunestyret i Råde for Høyre;  1999-2003.
Han har vært leder og gruppeleder i Råde Høyre.

Noen oppdrag i 1997:
Levering av ca 6000 roseskilt til Norske Planteskoler (og en svensk).
Foredragsholder på internasjonalt seminar i Stocholm, 1. februar:
"Forsøk og erfaringer med herdige roser i Norge"
Foredrag Onsøy Hagelag, 25. februar 1997.
Foredragsholder på Dømmesmoen 3. mars: "Roser i offentlige anlegg". (God tlbakemelding.)
Rosekurs (seminar) for Aftenskolen (Fredrikstad), 4 kurskvelder i april.
Foredrag Oslo Fylkeshagelag, Oslo, 7. april.
Foredrag Nesodden Hagelag, 5. mai.
Hagebesøk av Årnes Sanitetsforening, 16. juli
Rosesalg på Roseutstillingen i Freiaparken, 9.og 10. august.
Stort høstsalg av roser, Tomb Jordbrukkskole, 12. og 13. sept.
Foredrag Agder Roseforum 8. oktober.
Gjesteforeleser ved Norges Landbrukshøyskole, 16 okt.
Egen stand på Gartnerdagene på Gjennestad, 29. og 30. okt.
Foredrag i Århus, Danmark, 8. november
Foredrag i Tromsø, 26. nov.
Oversettelse av stor rosebok fra eng. til norsk. Gilly Love "Roser".
Noen oppdrag 1998:
Produksjon og levering av roseskilt til norske og svenske planteskoler
Salg av rosebilder til Danmark (stor ordre)
Rosesalg Tomb Jordbruksskole
Rosesalg Røed Gård, Jeløy
Rosesalg på Norsk Roseforenings Utstilling i Freiaparken i juli
Roseseminar 22.3., Tomrefjord Hagelag (ved Molde)
Roseseminar 4.9., Fredrikstad kommune
Foredrag om roser, diverse hagelag
Gjesteforeleser om Roser, 14.10., Norges Landbrukshøgskole
Levering av bilder til diverse blader/magasiner
Produksjon av bilder (fotografering av ca 150 nye sorter)
Internasjonale oppdrag for WFRS, Belgia, Frankrike, Sverige, Danmark
Noen oppdrag 1999

WFRS tur til India i januar, 10 dager
Foredragsturne i Telemark i mars
Deltagelse og foredrag på Hagefestivalen i Stavenger 19.-21. mars
Salg av roser på Røed Gård, Jeløy. Norges største utvalg.
Diverse foredrag rundt om.
Rosesalg på Roseforeningens roseutstilling i Freiaparken beg. av juli.
WFRS komitemøte i Sangerhausen 29.jul-4 aug.
Gjesteforelesning på  Norges Landbrukshøyskole i nov.

Disse oppdragene ligger tilbake i tid, men viser noe av aktivitetene.
I de senere årene, fra 2003 har RoseExperten etablert et roseutsalg
ved Jordbærbua i Råde, hvor det selges ca 6000 roser hvert år.
Gode tilbakemeldinger og fornøyde kunder er stimulanser som motiverer.

Det har blitt noe færre foredrag i den senere tid. Noen artikler i Rosebladet.

I 2009 gjennomførte Nina Riis og Rein Lae Solberg en biltur til Tyskland
og besøkte Sangerhausen Rosarium, Kordes Rosen, og leverandører i Danmark,
Knud Pedersen og Salling Planteskole.

David Austin i England ble besøkt i september 2010.