VINTERDEKKING AV ROSER UTE (I HAVEN)

Rein Lae Solberg

Stort sett har alle hageroser fått en veiledende klimasone. Sortene/artene skal tåle å bli plantet i den klimasonen eller i en varmere sone. (Klimasoner i Norge er inndelt i 6, med H2 som den varmeste og H8 den kaldeste.) Ser du på salgslistene fra forskjellige gartnerier, så finner du ofte at klimasonene er satt forskjellig. Derfor understreker jeg at de er veiledende. Vinterdekker du rosene dine kan du plante roser i kaldere soner enn det som er angitt.
Her er noen råd for for vinterdekking. Rabattroser; Stilk, klase, markdekkere, miniatyrroser (patio) og lave buskroser (ca 1m) kan dekkes med torv eller jord som hyppes rundt rosene, ca 10-20cm høyt. Regn med at alt som er over torven fryser ned. Bruk ikke bark. Kompost kan brukes, men en må vente til rosene er i dvale. (Som oftest når bladene er gule eller har falt av. ca november/desember på Østlandet.) Noen bruker bar (granbar) med det gir dårlig dekkevne hvis det ikke kommer snø over.
Steinull, som brukes til vegg isolasjon i hus (ikke matter), kan skjæres og legges rundt rosene. Isolerer godt og trekker lite fuktighet hvis de er nye.

Dekking med steinullmatter

Dekking med vintermatter

Overvintring i streng kulde krever vintermatter, dvs. glava/steinullmatter som brukes på byggeplasser. Disse er trukket med plast og blir ikke våte når det regner. Du bør bygge opp et stativ rundt rosene og legge mattene over slik at de dekker hele beddet. Det kan medføre at du må klippe ned rosene før du legger over mattene. Gjør denne klippingen og dekkingen så sent som mulig på høste. (Helst etter at det har vært noen frostnetter.) En viktig detalj er at du legger ut musegift under mattene. (Klipp av biter, ca 10-15cm lange, av en hageslange eller pvc-rør og tett igjen ene enden med avispapir. Fyll opp halvt med musegift og legg  ut.) Tett rundt mattene.

Dekking av store roser, klatreroser og buskroser over 1m er vanskelig og nesten umulig. Kjøp derfor roser som kan greie vinteren uten dekking. Klatreroser kan skjermes for sterk vårsol med strieduk som henges opp og dekker for solstrålene om våren.
Generelt råd: Ikke fjern vinterdekkingen før telen er gått.