DYRKING AV ROSER I KRUKKER og URNER

Rein Lae Solberg

Mange bor i leiligheter med terrasse. Der passer det utmerket med krukker. Små haver kan ha behov for blomster i krukker og urner.
Roser kan utmerket trives i krukker i enhver have.

Krukker/urner bør være ca 30cm høye og ha en diameter på ca 35 cm. De skal ha hull i bunn. Det kan brukes plastkrukker eller brente leirkrukker (keramikk).  For små roser kan krukkene være mindre. Det anbefales ikke å bruke skål under krukkene. (De må i hvertfall tømmes ellers kan vannet ikke dreneres ut og røttene vil råtne.)

Alle roser under 1 meter passer godt i krukker. Klatreroser må ha store krukker!

 

PLANTING I KRUKKER
Det er best å legge noe drenerende materiale i bunnen, eks. lecakuler, potteskår, grus. Legg ett dekke over (som slipper gjennom vann) og plant rosene i god rosejord eller veksttorv. Bland inn kompost (ku/hest/eller annet) i forholdet ca 1:4. Bruk ikke kunstgjødsel eller pelletert gjødsel fordi det kan brenne røttene.  Langtidsgjødsel kan tilsettes senere.
La det være ca 2-3 cm opp til kanten av krukken. Et godt råd er å legge på kakaoflis eller torv opp til kanten.  Vann godt.

Stammede roser behøver større krukker; ca 40cm høye og 35-40 cm i diameter. (helst 20liter)

GJØDSLING OG STELL
Jorda må holdes fuktig. Det kan være nødvendig å sjekke det hver dag. Dersom du ikke bruker langtidsgjødsling så må det vannes med gjødselvann ca hver 7-10 dag i sesongen. Bruk vannoppløslig gjødsel så som fullgjødsel, blåkorn, o.l.  Svak blanding: ca 1 spiseskje til 1 liter vann. Osmocote er langtidsgjødsling. Krukkene bør stå i sollys og mest mulig skjermet for vind.

Plantevernmidlet 'Calypso', o.l. kan vannes inn og hindrer insektangrep i lang tid. Ellers kan bladlus spyles av med vann. Sopp middel kan brukes ved angrep.
Etter 3-4 år bør rosen plantes om (Jorden i urnen bør fornyes!) Rosen tas ut om tidlig om våren, rotsystemet skjæres hardt; omtrent som den passer i en 3/4 melkekartong, og den plantes på nytt.

OVERVINTRING
Krukkene kan flyttes med en sekketralle (el. en spesialtralle) til et sted som er skjermet for vind; garasje, skjul, bod o.l. De kan også settes inntil en vegg eller i en krok på terrassen. En kald kjeller er også bra. Stedet for overvintring bør ikke være for varmt slik at knoppene begynner å skyte på vinteren. Da er sjansene 50/50 for overlevelse. Rosene tåler ofte en del frost i krukkene som da bør være frostfrie. Lysforholdene er ikke så viktig.

Rosene bør skjæres på ettervinteren når de er i dvale eller når de begynner å skyte om våren. Skjær hardt.
 

Et godt råd kan være å sette krukkene på en isoporplate og dekke rundt med steinull eller bobleplast. Jorda bør holdes litt fuktig gjennom vinteren. Overvintring i drivhus går som regel greitt.