PLANTING AV BARRORTROSER

Rein Lae Solberg

Barrotroser er roser som ikke står i noe vekstmedia (jord), hvor røttene ligger nakne og rosen ikke er i vekst. Planteskolene tar opp roseplantene, som regel på høsten, fjerner jorden og legger de inn på kjølelager. Plantene holdes fuktige og kjølige og kan lagres over flere måneder. De er lette og greie å transportere ved salg. Barrotroser kan bestilles og sendes til kunden.

Ved mottak bør plantene pakkes ut med engang eller legges kjølig i mottatt emballasje, f.eks i kjøleskap. Hvis ikke rosene kan plantes med engang, kan en jordslå de. Jordslåing er å legge plantene sammen i et jordhull med jord over. Umiddelbart etter utpakking bør plantene settes i vann med vann godt over podestedet. Bruk en stor bøtte, kaldt vann og sett de i skygge. De bør stå i vann i minst 4 timer, helst et døgn. (Rosene kan stå i vann i 2-3 døgn!) Dette er viktig fordi roseplanten bør være saftspent (gjennomfuktig) når den plantes. Tørre barrottroser vil som regel dø etter planting.

Før planting bør røttene klippes noe, til ca 15-20cm fra podestedet. Røttene kan være lengre, men tuppene bør klippes.  Greiner over podstedet bør klippes til ca 10-20cm. Visne og brukkede greiner fjernes helt. Jorddypden bør være minst 40cm , helst 50-60cm. Hullet kan være så stort som en vaskebøtte (10liter). Bruk jord eller vekstorv iblandet kompost ved planting.  Ikke for sterk blanding. Bruk aldri kunstgjødsel eller pelletert gjødsel ved planting, det kan skade røttene. Benmel kan brukes iblandet plantejorden. Ren kompost kan brukes i bunnen av plantehullet, men da må en legge over et jordlag før planting. Press jorden godt rundt røttene og vann godt. Etter planting bør en legge et fuktig torvlag rundt greinene (hypping). Dette hindrer uttørking etter planting. Hold torvlaget fuktig til en ser at knoppene begynner å skyte. Da kan en fjerne det.

Planting av barrotroser kan gjøres om våren etter at telen er gått ("jorden er bekvem") eller om høsten før frosten. Da hypper en jord i stedet for torv etter planting. Barrotplanter kan også plantes hele året.